โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

Warning: Attempt to read property "term_id" on bool in /var/www/html/web2023/wp-content/themes/bravada/includes/core.php on line 679
เรื่อง ยื่นซองประกวดราคาผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ปีการศึกษา 2567
เรื่อง ยื่นซองประกวดราคาผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ปีการศึกษา 2567

เรื่อง ยื่นซองประกวดราคาผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” ปีการศึกษา 2567

เพื่อเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มให้แก่สวัสดิการโรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” สามารถยื่นซองประกวดราคาได้ตั้งแต่วันที่ 13-19 มีนาคม 2567
วันเวลาราชการ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”


แบบใบเสนอราคาประกวด


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com