โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

Warning: Attempt to read property "term_id" on bool in /var/www/html/web2023/wp-content/themes/bravada/includes/core.php on line 679
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
ฝ่ายบริหารโรงเรียน

ฝ่ายบริหารโรงเรียน


นายปรีชา นาคศิริ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”

นางชวนพิศ คาดสนิท
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางวรรวิมล รัตนคุณ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
นางอังคณี ล้อมจันทร์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารบุคคล

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com