ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ประจำปีการศึกษา 2567

คำสั่งที่ 124/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี

คำสั่งที่ 123/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ครบรอบ 107 ปี “น้อมกตัญญุตา สักการะพระราชอริยคุณาธาร (หล่ำ ยั่งยืน)” ผู้ก่อตั้งโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”