หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียน
หัวข้อ : คำสั่งที่ 6/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" (โควตา)
โดย : klaeng
อ่าน : 401
จันทร์ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

-