ชื่อ - นามสกุล :นางอัญชลี อิสสรารักษ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ที่อยู่ :164 ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา