หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียน
หัวข้อ : คำสั่งที่ 131/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ปีงบประมาณ 2563
โดย : klaeng
อ่าน : 164
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

-