หมวดหมู่ : คำสั่งโรงเรียน
หัวข้อ : คำสั่งที่ 100/2563 เรื่อง มอบหมายงานให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหาร โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
โดย : klaeng
อ่าน : 289
จันทร์ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

-