ชื่อ - นามสกุล :นายสายันต์ แพทย์กิจ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มบริหารอาคารสถานที่
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารอาคารสถานที่