[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน
ของโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร (วิชาการ)
Logbook
เอกสารประกอบการอบรม 8 มีนาคม 2561
เอกสารการจัดการเรียนรู้
เอกสารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
link banner
e-Learning

ระเบียบการแต่งกาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ชุดพละศึกษา

- นักเรียนชาย - นักเรียนหญิง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชุดพละศึกษา
- นักเรียนชาย
- นักเรียนหญิง


กิจกรรมลูกเสือ

แผนการสอน

พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 เอกสารประกอบการเรียน ส31102 รายวิชา พระพุทธศาสนา 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 415 / ดาวน์โหลด : 137 ) เจ้าของ นางภณัญญา วงษ์สรรพ์
11/พ.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
2 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สมการ ( อ่าน : 107 / ดาวน์โหลด : 21 ) เจ้าของ นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง
15/เม.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณตศาสตร์ประกอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)( อ่าน : 336 / ดาวน์โหลด : 181 ) เจ้าของ นายสาธิต สกุลวงษ์
13/ก.พ./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
4 รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แบบเบญจวิถี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ( อ่าน : 308 / ดาวน์โหลด : 111 ) เจ้าของ นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์
3/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ เล่ม 1( อ่าน : 495 / ดาวน์โหลด : 167 ) เจ้าของ นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ
7/ก.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
6 แบบฝึกทศนิยมและเศษส่วน( อ่าน : 527 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางยุพิน เอมเจริญ
1/มิ.ย./2560
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
7 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ส 22101 ช้ัน มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่อง ทวีปแอฟริกา( อ่าน : 1574 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ ครูเตือนใจ สมคิด
1/มิ.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
8 การจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ โดยใช้รูปแบบ Backward Design( อ่าน : 804 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางวันเพ็ญ คฤคราช
1/มิ.ย./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 800 / ดาวน์โหลด : 171 ) เจ้าของ นายวิษณุ กุณฑลบุตร
25/พ.ค./2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>