[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน
ของโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร (วิชาการ)
Logbook
เอกสารประกอบการอบรม 8 มีนาคม 2561
เอกสารการจัดการเรียนรู้
เอกสารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
link banner
e-Learning

ระเบียบการแต่งกาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ชุดพละศึกษา

- นักเรียนชาย - นักเรียนหญิง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชุดพละศึกษา
- นักเรียนชาย
- นักเรียนหญิง


กิจกรรมลูกเสือ

แผนการสอน

พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ เล่ม 1

เจ้าของผลงาน : นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 495    จำนวนการดาวน์โหลด : 167 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 9 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ เล่มที่ ๑ เรื่อง เข้าใจฉันทลักษณ์ (กลอนสุภาพ) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๒ โดยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ เรื่อง เข้าใจฉันทลักษณ์ (กลอนสุภาพ) นี้ ประกอบด้วยคำชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะสำหรับครูและนักเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนพร้อมเฉลย สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้และแบบฝึกที่สอดคล้องกับเนื้อหาพร้อมเฉลย แบบทดสอบหลังเรียนพร้อมเฉลยทั้งนี้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยแต่ละแบบฝึกจะมีเนื้อหาและคาถามให้นักเรียนฝึกฝนเริ่มจากง่ายแล้วเพิ่มความเข้มข้นขึ้นตามลาดับ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทีละแบบฝึกและสามารถทราบผลทันทีที่การเรียนรู้สิ้นสุดในแต่ละแบบฝึก ทั้งนี้
จากการทดลองใช้ พบว่านักเรียนให้ความสนใจ สนุกกับบทเรียน มีความเข้าใจ สามารถตอบคาถาม
ในแต่ละแบบฝึกได้ถูกต้อง
ขอขอบพระคุณ นายธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ที่ให้
การสนับสนุนอย่างดียิ่ง
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพเล่มนี้
คงจะอำนวยประโยชน์ต่อครูผู้สอนและนักเรียน ในการแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ
ตามสมควร


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประกอบการเรียน ส31102 รายวิชา พระพุทธศาสนา 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 11/พ.ค./2561
      แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สมการ 15/เม.ย./2561
      การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณตศาสตร์ประกอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 13/ก.พ./2561
      แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ เล่ม 1 7/ก.ย./2560
      แบบฝึกทศนิยมและเศษส่วน 1/มิ.ย./2560