[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน
ของโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร (วิชาการ)
Logbook
เอกสารประกอบการอบรม 8 มีนาคม 2561
เอกสารการจัดการเรียนรู้
เอกสารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
link banner
e-Learning

ระเบียบการแต่งกาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ชุดพละศึกษา

- นักเรียนชาย - นักเรียนหญิง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชุดพละศึกษา
- นักเรียนชาย
- นักเรียนหญิง


กิจกรรมลูกเสือ

แผนการสอน

พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
คณะกรรมการสถานศึกษา  
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายยอร์ช เสมอมิตร (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)


นายสาคร เจริญกัลป์ (ผู้แทนผู้ปกครอง)


นายสุรพล บุญช่วยเหลือ (ผู้แทนครู)


นายวิสุทธิ์ รวดเร็ว (ผู้แทนองค์กรชุมชน)


นายวิทยา พุฒิธนะสุนทร (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)


นายธวัช คุ้มหอม (ผู้แทนศิษย์เก่า)


นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)


นายเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)


นายสุชีพ ชั้นสง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)


นายประเทือง ไกรเพชร (ผู้ทรงคุณวุฒิ)


นายมนัส ชื่นกลิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิ)


นายแพทย์สมบูรณ์ โหตระวารีกาญจน (ผู้ทรงคุณวุฒิ)


นายธีระวัธน์ สิงหบุตร (กรรมการและเลขานุการ)


พระครูสิริภาวนานุโยค เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก (ผู้แทนองค์กรศาสนา)


พระครูเกษมอรรถากรณ์ เจ้าอาวาสวัดวังหว้า (ผู้แทนองค์กรศาสนา)