[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
​     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ใบงาน

ตัวอย่างแผนบูรณาการ

คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ พร้อมใบงาน คู่มือองค์ประกอบที่ 1 - 5 
หลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์
คู่มือการสอนของโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร (วิชาการ)
งานวิจัยทางการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เรื่อง แบบประเมินเพื่นพิจารณาเลื่อเงินเดือน ครั้งที่่ 1 (1 เมษายน 2563)


Logbook
แผนรายหน่วยบูรณาการ ใช้ในการประชุม วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

 
เอกสารประกอบการอบรม 8 มีนาคม 2561
เอกสารการจัดการเรียนรู้ (งานหลักสูตร)
Update 25/03/2564
เอกสารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เอกสาร (บุคคล)
แผนพัฒนาตนเอง ID-PLAN
update 20-6-61
Logbook ส่วนบุคคล
update 20-6-61
Logbook กลุ่ม
update 20-6-61
link banner
e-Learning

Obec_Line
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
       

Page:7
งานระดมทรัพย์

ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่

ห้องที่

มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่

ห้องที่  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
22/มี.ค./2564 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 26/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ( 243 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/มี.ค./2564 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 27/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "เด็กดี ศรี ว.ส." ประจำปีการศึกษา 2563 ( 260 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/มี.ค./2564 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 37/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,4 และ 5 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ( 723 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มี.ค./2564 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 36/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม MEP Klaeng Students' Send off 2020 ประจำปีการศึกษา 2563 ( 245 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มี.ค./2564 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 24/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการศื้อหนังสือ แบบเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก ( 297 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/มี.ค./2564 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 34/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของแม่บ้าน คนสวน พนักงานขับรถ พนักงานอัดสำเนา และพนักงานซ่อมบำรุง เงินรายได้สถานศึกษา ( 228 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/มี.ค./2564 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 33/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "ค่ายภาษาไทย พัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหา (GAT เชื่อมโยง)" ปีการศึกษา 2563 ( 175 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/มี.ค./2564 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 30/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Astronomy Camp เด็กแกลงดูดาว ปี 3 ( 316 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2564 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 29/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ( 487 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2564 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ค่ายบูรณาการภาษาต่างประเทศ "One day Camp" ปีการศึกษา 2563 ( 207 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>