[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ใบงาน

ตัวอย่างแผนบูรณาการ

คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ พร้อมใบงาน คู่มือองค์ประกอบที่ 1 - 5 
หลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์
คู่มือการสอนของโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร (วิชาการ)
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เรื่อง แบบประเมินเพื่นพิจารณาเลื่อเงินเดือน ครั้งที่่ 1 (1 เมษายน 2563)


Logbook
แผนรายหน่วยบูรณาการ ใช้ในการประชุม วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

 
เอกสารประกอบการอบรม 8 มีนาคม 2561
เอกสารการจัดการเรียนรู้ (งานหลักสูตร)
Update 08/06/2563 
เอกสารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เอกสาร (บุคคล)
แผนพัฒนาตนเอง ID-PLAN
update 20-6-61
Logbook ส่วนบุคคล
update 20-6-61
Logbook กลุ่ม
update 20-6-61
link banner
e-Learning

ระเบียบการแต่งกาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ชุดพละศึกษา

- นักเรียนชาย - นักเรียนหญิง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชุดพละศึกษา
- นักเรียนชาย
- นักเรียนหญิง  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
6/ม.ค./2563 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 2/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคุรุปูชนีย์ ประจำปี 2563 ( 502 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ม.ค./2563 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 245/2562 เรื่อง มอบหมายงานให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหาร โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ( 669 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ธ.ค./2562 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 252/2562 เรื่องเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( 532 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ธ.ค./2562 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 248/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส 2019 ( 485 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ธ.ค./2562 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 253/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ( 915 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ธ.ค./2562 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 250/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2563 ( 678 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ธ.ค./2562 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 246/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ( 646 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ธ.ค./2562 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 249/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม) ( 510 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ธ.ค./2562 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 244/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ( 711 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ธ.ค./2562 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 242/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะภาษาไทย "ค่ายภาษาไทย พัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์" ปีการศึกษา 2562 ( 478 / )
    --
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/59 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>