[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ใบงาน

ตัวอย่างแผนบูรณาการ

คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ พร้อมใบงาน คู่มือองค์ประกอบที่ 1 - 5 
หลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์
คู่มือการสอนของโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร (วิชาการ)
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เรื่อง แบบประเมินเพื่นพิจารณาเลื่อเงินเดือน ครั้งที่่ 1 (1 เมษายน 2563)


Logbook
แผนรายหน่วยบูรณาการ ใช้ในการประชุม วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

 
เอกสารประกอบการอบรม 8 มีนาคม 2561
เอกสารการจัดการเรียนรู้ (งานหลักสูตร)
Update 08/06/2563 
เอกสารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เอกสาร (บุคคล)
แผนพัฒนาตนเอง ID-PLAN
update 20-6-61
Logbook ส่วนบุคคล
update 20-6-61
Logbook กลุ่ม
update 20-6-61
link banner
e-Learning

Obec_Line
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
       

Page:6

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
2/ธ.ค./2563 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 176/2563 เรื่องมอบหมายงานให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหาร โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ( 299 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ธ.ค./2563 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 174/2563 เรื่อง แต่งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ( 97 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/พ.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 175/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ( 212 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/พ.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 172/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษาปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) ( 132 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/พ.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 171/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่งานสารวัตรนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ( 88 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/พ.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 170/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ( 170 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/พ.ย./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินกิจกรรม-PLC ( 117 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/พ.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ี 168/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ ( 77 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/พ.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 167/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห้องเรียนพิเศษ สสวท.ประจำปีการศึกษา 2563 ( 46 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/พ.ย./2563 : คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 153/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ปีการศึกษา 2563 ( 119 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/91 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>