[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน
ของโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร (วิชาการ)
เอกสารการจัดการเรียนรู้
เอกสารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
link banner
e-Learning

ระเบียบการแต่งกาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ชุดพละศึกษา

- นักเรียนชาย - นักเรียนหญิง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชุดพละศึกษา
- นักเรียนชาย
- นักเรียนหญิง


กิจกรรมลูกเสือ

แผนการสอน

พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  


งานรับนักเรียน

[ 22/ก.พ./2561 ] ใบสมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ( 228 / ) โดย klaeng
[ 20/ก.พ./2561 ] ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" (โควตา) บัญชีสำรอง ( 174 / ) โดย klaeng
[ 20/ก.พ./2561 ] ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" (โควตา) ( 193 / ) โดย klaeng
คำสั่งโรงเรียน
[ 25/ก.พ./2561 ] คำสั่งที่ 40/2561 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปี 2560 ( 4 / ) โดย admin
[ 23/ก.พ./2561 ] คำสั่ง 6 / 2561 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) ( 13 / ) โดย klaeng
[ 21/ก.พ./2561 ] คำสั่งที่ 41/2561 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2561 ( 51 / ) โดย klaeng
[ 16/ก.พ./2561 ] คำสั่งที่ 34/2561 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งเเม่บ้าน ด้วยเงินนอกงบประมาณ ( 25 / ) โดย klaeng
[ 13/ก.พ./2561 ] คำสั่งที่ 29/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ด้วยระบบทดสอลกลาง ปีการศึกษา 2560 ( 210 / ) โดย klaeng
[ 12/ก.พ./2561 ] คำสั่งที่ 32/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมนักเรีนยนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปนอกสถานที่ ( 52 / ) โดย klaeng
[ 12/ก.พ./2561 ] คำสั่งที่ 31/2561 เรื่องแต้่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "เด็กดี ศรี ว.ส. " ประจำปีการศึกษา 2560 ( 51 / ) โดย klaeng
[ 12/ก.พ./2561 ] คำสั่งที่ 30/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2560 ( 63 / ) โดย klaeng
[ 7/ก.พ./2561 ] คำสั่งที่ 26/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ( 66 / ) โดย klaeng
[ 7/ก.พ./2561 ] คำสั่งที่ 28/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไปราชการ กิจกรรมห้องเรียน สสวท. ( 31 / ) โดย klaeng
รายงานการประชุม
[ 6/ก.ย./2560 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 5/2560 ( 159 / ) โดย klaeng
[ 29/มิ.ย./2560 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2560 ( 213 / ) โดย klaeng
[ 29/มิ.ย./2560 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2560 ( 181 / ) โดย klaeng
[ 30/พ.ค./2560 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 3/2560 ( 265 / ) โดย klaeng
[ 12/พ.ค./2560 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ( 293 / ) โดย klaeng
[ 24/เม.ย./2560 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ( 258 / ) โดย klaeng
[ 24/เม.ย./2560 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ( 244 / ) โดย klaeng
[ 29/มี.ค./2560 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ( 295 / ) โดย klaeng
[ 12/ธ.ค./2559 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 10/2559 ( 386 / ) โดย klaeng
[ 1/ธ.ค./2559 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 9/2559 ( 361 / ) โดย klaeng
ผลงานทางวิชาการ


13 เจ้าของ นายสาธิต สกุลวงษ์
13/ก.พ./2561
5 stars ( 5 / 6 )
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณตศาสตร์ประกอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ( 64 / )
3 เจ้าของ นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์
3/ธ.ค./2560
1 stars ( 1 / 11 )
รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แบบเบญจวิถี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ( 111 / )
(7/ก.ย./2560) แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ เล่ม 1 ( อ่าน : 358 ) เจ้าของ นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ
(1/มิ.ย./2560) แบบฝึกทศนิยมและเศษส่วน ( อ่าน : 361 ) เจ้าของ นางยุพิน เอมเจริญ
(1/มิ.ย./2559) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ส 22101 ช้ัน มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่อง ทวีปแอฟริกา ( อ่าน : 1411 ) เจ้าของ ครูเตือนใจ สมคิด
(1/มิ.ย./2559) การจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ โดยใช้รูปแบบ Backward Design ( อ่าน : 693 ) เจ้าของ นางวันเพ็ญ คฤคราช
(25/พ.ค./2559) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 687 ) เจ้าของ นายวิษณุ กุณฑลบุตร
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วารสาร-จุลสาร ร่มแกลง

วารสารอนุสรณ์ 100 ปี
แกลง"วิทยสถาวร"
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2 
ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1 
ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด 1
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลด 1
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลด 1 2 3
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด 1 2 3
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด 1

อ่านวารสาร ย้อนหลังได้ที่นี่

video
แนะนำโรงเรียน
By :
0:0
Rated : 5 stars
Added :
Duration : 0:0
คู่มือการจัดสอบ GAT/PAT 1/2560
By :
0:0
Rated : Not Rated stars
Added :
Duration : 0:0
หนังสั้น ร ร แกลง"วิทยสถาวร" ตอน ครอบครัวตัวโกง
By : AKARAT_EMJAROEN
0:0
Rated : 4.5 stars
Added : Sep,9 2010
Duration : 0:0
วิทยสัประยุทธ์ ปี 2 ส่งเสบียงขึ้นตึก
By : AKARAT_EMJAROEN
0:0
Rated : 5 stars
Added : Sep,9 2010
Duration : 0:0

ผู้บริหารโรงเรียน
นายเอกบรรจง บุญผ่อง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
บุคลากรโรงเรียน
บริหารงานโรงเรียน

ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่

ห้องที่

มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่

ห้องที่

ตารางสอนครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 25/ต.ค./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
128 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
243 คน
สถิติเดือนนี้
6435 คน
สถิติปีนี้
11384 คน
สถิติทั้งหมด
104145 คน
IP ของท่านคือ 54.90.119.59
(Show/hide IP)