[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน
ของโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
แผนปฏิบัติราชการ
เอกสาร (วิชาการ)
เอกสารการจัดการเรียนรู้
เอกสารการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
link banner
e-Learning

ระเบียบการแต่งกาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ชุดพละศึกษา

- นักเรียนชาย - นักเรียนหญิง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ชุดพละศึกษา
- นักเรียนชาย
- นักเรียนหญิง


กิจกรรมลูกเสือ

แผนการสอน

พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  
klaengSchool_100year_OLD
ขอเชิญโรงเรียน เข้าชมงานเปิดบ้าน นิทรรศการ และเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ทั้งสิ้น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังเอกสารแนบ โดยใช้กรอกใบสมัครส่งกลับมายังที่อยู่โรงเรียนหรือกลุ่มงานวิชาการ ภายในวันที 20 มกราคม พ.ศ. 2561 [กำหนดการ] เกณฑ์การแข่งขัน และ ใบสมัคร [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาไทย] [ภาษาต่างประเทศ] [สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [ศิลปะ] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] ส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: funnylam55@gmail.com
โทรศัพท์สอบถามได้ที่ : 098 267 1053 ครูมรีจิ คงทรัตน์


คำสั่งโรงเรียน
[ 19/ม.ค./2561 ] คำสั่งที่ 12/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" (โควตา) ( 8 / ) โดย klaeng
[ 19/ม.ค./2561 ] คำสั่งที่ 10/2561 เรื่องให้ข้าราชการครูไปราชการเพื่อควบคุมนักเรียนทำกิจกรรม ( 5 / ) โดย klaeng
[ 18/ม.ค./2561 ] คำสั่ง 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ( 25 / ) โดย klaeng
[ 17/ม.ค./2561 ] คำสั่งที่ 332/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ( 37 / ) โดย klaeng
[ 17/ม.ค./2561 ] คำสั่งที่ 8/2561 เรื่องให้ไปข้าราชการครูไปราชการ ( 21 / ) โดย klaeng
[ 17/ม.ค./2561 ] คำสั่งที่ 5/2561 เรื่องแต้งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบความถนัดทางภาษาจีน(Pat) วิชาภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ( 14 / ) โดย klaeng
[ 15/ม.ค./2561 ] คำสั่งที่ ที่ 6/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "อนุรักษ์พันธ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี " (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) ( 23 / ) โดย klaeng
[ 10/ม.ค./2561 ] คำสั่งที่ 1/2561 เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ( 35 / ) โดย klaeng
[ 8/ม.ค./2561 ] คำสั่งที่ 336/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ( 29 / ) โดย klaeng
[ 28/ธ.ค./2560 ] คำสั่งที่ 337/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและปฎิบัติ) ( 47 / ) โดย klaeng
รายงานการประชุม
[ 6/ก.ย./2560 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 5/2560 ( 125 / ) โดย klaeng
[ 29/มิ.ย./2560 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 4/2560 ( 185 / ) โดย klaeng
[ 29/มิ.ย./2560 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2560 ( 159 / ) โดย klaeng
[ 30/พ.ค./2560 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 3/2560 ( 239 / ) โดย klaeng
[ 12/พ.ค./2560 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ( 267 / ) โดย klaeng
[ 24/เม.ย./2560 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ( 233 / ) โดย klaeng
[ 24/เม.ย./2560 ] รายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ( 217 / ) โดย klaeng
[ 29/มี.ค./2560 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ( 272 / ) โดย klaeng
[ 12/ธ.ค./2559 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 10/2559 ( 359 / ) โดย klaeng
[ 1/ธ.ค./2559 ] รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 9/2559 ( 334 / ) โดย klaeng
ผลงานทางวิชาการ


3 เจ้าของ นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์
3/ธ.ค./2560
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) แบบเบญจวิถี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ( 42 / )
7 เจ้าของ นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ
7/ก.ย./2560
4.5 stars ( 4.5 / 9 )
แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ เล่ม 1 ( 315 / )
(1/มิ.ย./2560) แบบฝึกทศนิยมและเศษส่วน ( อ่าน : 326 ) เจ้าของ นางยุพิน เอมเจริญ
(1/มิ.ย./2559) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาสังคมศึกษา ส 22101 ช้ัน มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่อง ทวีปแอฟริกา ( อ่าน : 1379 ) เจ้าของ ครูเตือนใจ สมคิด
(1/มิ.ย./2559) การจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ โดยใช้รูปแบบ Backward Design ( อ่าน : 664 ) เจ้าของ นางวันเพ็ญ คฤคราช
(25/พ.ค./2559) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 658 ) เจ้าของ นายวิษณุ กุณฑลบุตร
ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วารสาร-จุลสาร ร่มแกลง

วารสารอนุสรณ์ 100 ปี
แกลง"วิทยสถาวร"
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2 
ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1 
ปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลด 1 2 3 4
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด 1
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลด 1
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลด 1 2 3
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลด 1 2
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด 1 2 3
วารสารร่มแกลง
ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2555
ดาวน์โหลด 1

อ่านวารสาร ย้อนหลังได้ที่นี่

video
แนะนำโรงเรียน
By :
0:0
Rated : 5 stars
Added :
Duration : 0:0
คู่มือการจัดสอบ GAT/PAT 1/2560
By :
0:0
Rated : Not Rated stars
Added :
Duration : 0:0
หนังสั้น ร ร แกลง"วิทยสถาวร" ตอน ครอบครัวตัวโกง
By : AKARAT_EMJAROEN
0:0
Rated : 4.5 stars
Added : Sep,8 2010
Duration : 0:0
วิทยสัประยุทธ์ ปี 2 ส่งเสบียงขึ้นตึก
By : AKARAT_EMJAROEN
0:0
Rated : 5 stars
Added : Sep,8 2010
Duration : 0:0

ผู้บริหารโรงเรียน
นายเอกบรรจง บุญผ่อง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
บุคลากรโรงเรียน
บริหารงานโรงเรียน

ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้นปีที่

ห้องที่

มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่

ห้องที่

ตารางสอนครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 25/ต.ค./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
231 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
193 คน
สถิติเดือนนี้
2902 คน
สถิติปีนี้
2902 คน
สถิติทั้งหมด
95663 คน
IP ของท่านคือ 54.226.41.91
(Show/hide IP)