• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

  

 

 

วารสารร่มแกลง

ฉบับที่ 1 
ปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลด 1 2

 

 

 

วารสารร่มแกลง

ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด 1 2 3

วารสารร่มแกลง

ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2556

 ดาวน์โหลด 1 

วารสารร่มแกลง

ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2555

ดาวน์โหลด 1 2 3

วารสารร่มแกลง

ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2555

 ดาวน์โหลด 1 

อ่านวารสาร ย้อนหลังได้ที่นี่

รายการ The bus รถมหาสนุก
ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
ออกอากาศ 19 กุมภาพันธ์ 2557
FILE 1 เทปเป็ก เปรมมณัช

รายการ The bus รถมหาสนุก
ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
ออกอากาศ 19 กุมภาพันธ์ 2557
FILE 2 เทปเป็ก เปรมมณัช

 

 

สื่อวีดีทัศน์ ก่อนนี้