fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

 • ผู้ลงเวลาล่าสุด 3 ท่าน

 • นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์
  เวลา 06:45:22 น.

 • นางรัชนี พรมจันทร์
  เวลา 06:38:08 น.

 • นายเอกรัฐ เอมเจริญ
  เวลา 06:36:50 น.
 • ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ หน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างทุกคน
 • เลขประจำตำแหน่ง :


 • ผู้ที่ลงเวลาปฏิบัติราชการล่าสุด

 • นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์
  เลขประจำตำแหน่ง : 100014

  เวลา 06:45:22 น.
 • สรุปข้อมูลการลงเวลาเบื้องต้น ข้อมูลเวลาอาจจะไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ครับ

มาทำงาน
จำนวน 16 วัน

ขาดราชการ
จำนวน 0 วัน

ลากิจ
จำนวน 0 วัน

ลาป่วย
จำนวน 0 วัน

ลาพักผ่อน
จำนวน 0 วัน

ลาคลอด
จำนวน 0 วัน

ลาไปเมกกะ
จำนวน 0 วัน

ลาบวช
จำนวน 0 วัน

ลาศึกษาต่อ
จำนวน 0 วัน

ไปราชการ
จำนวน 0 วัน

-
จำนวน 0 วัน