รายชื่อผู้ยังไม่ลงเวลาปฏิบัติงาน
ลำดับที่
เลขประจำตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
หมายเหตุ
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2557. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดย ครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com