ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ หน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างทกคน
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 05:27:41 น.
เลขประจำตำแหน่ง :
ผู้ที่ลงเวลาปฏิบัติราชการล่าสุด
26
นายสุมิตร เกณฑ์ชัย

มาทำงาน
เวลา 04:19:22 น.

สรุปข้อมูลการลงเวลาเบื้องต้น
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2561
มาทำงาน 81 วัน ไปราชการ 0 วัน
ขาดราชการ 0 วัน ลากิจ 0 วัน
ลาป่วย 1 วัน ลาคลอด 0 วัน
ลาไปเมกกะ 0 วัน ลาบวช 0 วัน
ลาพักผ่อน 0 วัน ลาศึกษาต่อ 0 วัน
* ข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่ได้ปรับข้อมูลจากใบลา
 
ผู้ลงเวลาล่าสุด 3 ท่าน
นายสุมิตร เกณฑ์ชัย
เวลา 04:19:22 น.
นายสิทธิ นามเจริญ
เวลา 04:13:39 น.
นายชำนาญ เฉลิมพันธ์
เวลา 03:46:14 น.

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2557. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดย ครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com