ลงเวลาปฏิบัติงานราชการ หน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างทกคน
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 06:27:18 น.
เลขประจำตำแหน่ง :
ผู้ที่ลงเวลาปฏิบัติราชการล่าสุด
22
นางสาวสมฤดี โอดสอาด

มาทำงาน
เวลา 06:22:03 น.

สรุปข้อมูลการลงเวลาเบื้องต้น
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2561
มาทำงาน 12 วัน ไปราชการ 0 วัน
ขาดราชการ 0 วัน ลากิจ 0 วัน
ลาป่วย 0 วัน ลาคลอด 0 วัน
ลาไปเมกกะ 0 วัน ลาบวช 0 วัน
ลาพักผ่อน 0 วัน ลาศึกษาต่อ 0 วัน
* ข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่ได้ปรับข้อมูลจากใบลา
 
ผู้ลงเวลาล่าสุด 3 ท่าน
นางสาวสมฤดี โอดสอาด
เวลา 06:22:03 น.
นางสาวทัศนีย์ พรมเดช
เวลา 06:21:59 น.
นางจันทร์เป้ง ชนะแก้ววันที
เวลา 06:14:52 น.

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2557. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดย ครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com