ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00008
ชื่อชุมนุม :   แบดมินตันแอนด์ชายหาด
วัตถุประสงค์ :    พัฒนาทักษะกีฬาแบดมินตันและวอลเลย์บอลชายหาด
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ฝึกปฏิบัติทักษะกีฬา
สถานที่จัดกิจกรรม :   โรงยิมและสนามวอลเลย์บอลชายหาด
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายเฉลย บุญช่วยเหลือ
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28013 เด็กหญิงวิมลรัตน์ นะราพันธ์ ม. 3/6 0 2018-05-18 12:12:03 รอประเมิน
2. 28014 เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์มี ม. 3/6 0 2018-05-18 12:12:53 รอประเมิน
3. 28005 เด็กหญิงกันติชา มะลิชาติ ม. 3/6 0 2018-05-18 12:13:37 รอประเมิน
4. 28004 เด็กหญิงกัญชพร ฆ้องศิริ ม. 3/6 0 2018-05-18 12:14:05 รอประเมิน
5. 28001 เด็กชายสุรพัศ คุ้มไพรี ม. 3/6 0 2018-05-18 12:14:29 รอประเมิน
6. 28006 เด็กหญิงชลดา บุญส่ง ม. 3/6 0 2018-05-18 12:15:08 รอประเมิน
7. 28019 เด็กหญิงอติกานต์ นกน้อย ม. 3/6 0 2018-05-18 12:15:39 รอประเมิน
8. 28017 เด็กหญิงสุวพิชญ์ แป้นรินทร์ ม. 3/6 0 2018-05-18 12:16:02 รอประเมิน
9. 28018 เด็กหญิงโสภิดา กองสุข ม. 3/6 0 2018-05-18 12:16:32 รอประเมิน
10. 28007 เด็กหญิงดวงอร จูมทอง ม. 3/6 0 2018-05-18 12:17:05 รอประเมิน
11. 28003 เด็กหญิงกฤษชนก สุวรรณโชติ ม. 3/6 0 2018-05-18 12:18:24 รอประเมิน
12. 28015 เด็กหญิงสุทินา หาญหล้า ม. 3/6 0 2018-05-18 12:19:08 รอประเมิน
13. 28011 เด็กหญิงเยาวพา ศรีหงษ์ ม. 3/6 0 2018-05-18 12:19:40 รอประเมิน
14. 28012 เด็กหญิง วรัญญา ช่างเหล็ก ม. 3/6 0 2018-05-18 12:20:05 รอประเมิน
15. 28009 เด็กหญิงบัณฑิตา แสนคำ ม. 3/6 0 2018-05-18 12:20:56 รอประเมิน
16. 27462 นายอภิสิทธิ์ สุขยืน ม. 4/10 18 2018-05-23 20:18:33 รอประเมิน
17. 27464 นางสาวกนกวรรณ งามเสงี่ยม ม. 4/8 26 2018-05-23 20:19:44 รอประเมิน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com