ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00056
ชื่อชุมนุม :   เซปักตะกร้อ
วัตถุประสงค์ :   
กิจกรรมการเรียนรู้ :   
สถานที่จัดกิจกรรม :   โรงยิม 2
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายเทคนิค กุลสวัสดิ์
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 28776 เด็กชายวัชรินทร์ เชาวนะพงษ์ ม. 1/11 13 2017-05-22 00:09:08 ผ่าน
2. 28816 เด็กชายพิสิษฐ์ ช่างไม้ ม. 1/12 12 2017-05-22 05:55:01 ผ่าน
3. 27974 เด็กชายชนาธิป อินทรวิชัย ม. 2/6 5 2017-05-22 07:10:24 ผ่าน
4. 27973 เด็กชายชนาธิป เมตตา ม. 2/6 4 2017-05-22 07:11:08 ผ่าน
5. 27970 เด็กชายกิตติพงษ์ สุคำภา ม. 2/6 1 2017-05-22 07:11:33 ผ่าน
6. 28192 เด็กชายเดชาพล เจริญมาก ม. 2/11 4 2017-05-22 10:04:05 ผ่าน
7. 28191 เด็กชายณัฐนันท์ พูลประดิษฐ์ ม. 2/11 3 2017-05-22 10:04:47 ผ่าน
8. 28193 เด็กชายเดชาวัต เจริญมาก ม. 2/11 5 2017-05-22 12:22:58 ผ่าน
9. 25510 นายณัฐพล เมฆะมานุรักษ์ ม. 6/7 8 2017-05-22 13:17:29 ผ่าน
10. 27653 นายเกียรติศักดิ์ ไพรวัลย์สถาพร ม. 6/7 14 2017-05-22 13:18:27 ผ่าน
11. 25360 นายทรงวุฒิ หาญกล้า ม. 6/3 6 2017-05-24 11:17:16 ผ่าน
12. 28199 เด็กชายพีรวิชญ์ วงศ์มา ม. 2/11 16 2017-05-24 11:24:57 ผ่าน
13. 25321 นายอานนท์ วงศ์ศรี ม. 6/4 8 2017-05-24 11:27:02 ผ่าน
14. 25556 นายกิตติธัช วงศ์ทาสา ม. 6/6 8 2017-05-24 15:42:23 ผ่าน
15. 27656 นายดนัทธ์ เหลืองอ่อน ม. 6/7 16 2017-05-24 15:51:35 ผ่าน
16. 27661 นายเอกรินทร์ หวานสนิท ม. 6/8 8 2017-05-25 08:26:53 ผ่าน
17. 27994 เด็กชายรัชชานนท์ วงศ์คงดี ม. 2/6 25 2017-05-25 14:58:59 ผ่าน
18. 27830 เด็กชายวาณัช แถลงสัตย์ ม. 2/3 11 2017-05-25 15:04:30 ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com