:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร ::
 
 
 
 
   
     
 
ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00036
ชื่อชุมนุม :   นักข่าวกีฬา ม.ปลาย
วัตถุประสงค์ :    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางด้านกีฬา
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางด้านกีฬา
สถานที่จัดกิจกรรม :   หน้าห้องพลศึกษา
จำนวนสมาชิกที่รับ :   17 คน
ปีการศึกษา :   2561
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายณภัทร เหลืองเจริญ
 
ระดับชั้น :   ทุกระดับชั้น
หมายเหตุ :   -
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27988 เด็กชายปริญญาเอก สมคิด ม. 3/6 19 2018-05-30 08:32:20 ไม่ผ่าน
2. 27980 เด็กชายณัฐยศ โม้สา ม. 3/6 11 2018-05-30 08:34:43 ไม่ผ่าน
3. 27982 เด็กชายตนุภัทร ราชนุวงษ์ ม. 3/6 13 2018-05-30 08:36:11 ไม่ผ่าน
4. 29335 เด็กชายธนา บุญเกิด ม. 1/12 0 2018-05-30 19:22:42 ไม่ผ่าน
5. 28949 เด็กชายพงศ์ปณต อารอบ ม. 1/2 9 2018-05-31 15:05:00 ไม่ผ่าน
6. 28607 เด็กชายจิรพันธุ์ เกิดมณี ม. 2/7 0 2018-06-05 10:19:14 ไม่ผ่าน
7. 27977 เด็กชายณัฐกานต์ ศรีสถาน ม. 3/6 0 2018-06-05 10:58:03 ไม่ผ่าน
8. 27882 เด็กชายพีรพัฒน์ เช่นรัมย์ ม. 3/4 0 2018-06-05 10:58:42 ไม่ผ่าน
9. 28656 เด็กชายชยันต์ เหม็งหยิม ม. 2/8 0 2018-06-05 10:59:21 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com