ข้อมูลชุมนุม
รหัสชุมนุม :   ACT-00018
ชื่อชุมนุม :   นักวิจารณ์หนังและเพลง
วัตถุประสงค์ :    1.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.เพื่อฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์และเพลง
3.เพื่อจรรโลงใจเยาวชนด้วยหนังและเพลง
4.เพื่อร่วมวิเคราะห์หนังใหม่โดนใจหรือโดนหลอก
5.เพื่อร่วมกันวิจารณ์เพลงทุกแนวทั้งไทยและต่างประเทศ
 
กิจกรรมการเรียนรู้ :    ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1.ดูหนังตัวอย่าง trailer หรือ ฟังเพลงที่ครูยกมาให้ฟัง
2.ส่งและตรวจการบ้านของสัปดาห์ที่แล้ว
ขั้นสอน
1.ในแต่ละสัปดาห์ครูจะให้ดูหนังหรือฟังเพลง
2.ร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์หนังและเพลง
3.บันทึกการร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์ลงในใบบันทึกเป็นการบ้าน
ขั้นสรุป
1.ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังหรือเพลงในสัปดาห์ต่อไป
สถานที่จัดกิจกรรม :   ห้อง 323
จำนวนสมาชิกที่รับ :   18 คน
ปีการศึกษา :   2560
ครูที่ปรึกษาชุมนุม :   นายประยุทธ์ ไทรย้อยสกุลเลิศ
 
ระดับชั้น :   ม.2
หมายเหตุ :   รับจำนวนจำกัดครับผม มีความรับผิดชอบ รักการดูหนังฟังเพลงจริง ๆ วิเคราะห์ วิจารณ์จริง
   
รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ชั้น เลขที่ วันเวลาที่ลงทะเบียน ผลการเรียน
1. 27726 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ เสมสฤษดิ์ ม. 2/1 7 2017-05-22 07:31:01 ไม่ผ่าน
2. 27739 เด็กชายศุภณัฐ สวัสดีภูมิ ม. 2/1 20 2017-05-22 07:32:48 ไม่ผ่าน
3. 27723 เด็กชายจิรกิตติ์ เกิดลาภผล ม. 2/1 4 2017-05-22 14:56:03 ไม่ผ่าน
4. 27745 เด็กชายณัฐดนัย บำรุงธรรม ม. 2/1 25 2017-05-22 14:56:57 ไม่ผ่าน
5. 27978 เด็กชายณัฐดนัย ซื่อตรง ม. 2/6 9 2017-05-22 15:24:16 ไม่ผ่าน
6. 27941 เด็กชายสุทัศน์ ฉายไธสง ม. 2/5 22 2017-05-22 15:31:59 ไม่ผ่าน
7. 27944 เด็กชายอนุกูล เสพกลาง ม. 2/5 25 2017-05-22 16:32:29 ไม่ผ่าน
8. 27878 เด็กชายธนกร ปัญญาคุณ ม. 2/4 9 2017-05-23 07:19:34 ไม่ผ่าน
9. 27889 เด็กชายสุกฏษฏิ์ ทองคำ ม. 2/4 19 2017-05-23 07:20:35 ไม่ผ่าน
10. 27877 เด็กชายตะวัน งามแก้ว ม. 2/4 8 2017-05-23 13:08:59 ไม่ผ่าน
11. 27981 เด็กชายณัฐวุฒิ ศักดิ์วิจิตรเดชา ม. 2/6 12 2017-05-23 13:42:34 ไม่ผ่าน
12. 27983 เด็กชายธนกร ขอร่ม ม. 2/6 14 2017-05-23 13:43:05 ไม่ผ่าน
13. 27933 เด็กชายปฏิภาณ เชาวนะพงษ์ ม. 2/5 14 2017-05-25 14:54:57 ไม่ผ่าน
14. 27720 เด็กชายกชพงศ์ ไพบูลย์ ม. 2/1 1 2017-05-25 15:33:39 ไม่ผ่าน
15. 27985 เด็กชายธนะพล พวงจันทร์ ม. 2/6 16 2017-09-22 11:28:59 ไม่ผ่าน
 
 
     
   

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com